Путин: Войната вече отива в…

В разговор с военнослужещи във военна болница в Москва, Путин е изразил мнение, че ходът на войната в Украйна се изменя в полза на Русия. Той е заявил, че конфликтът може да приключи, но само при условията на Кремъл.

В статията се отбелязва, че Путин счита текущата ситуация като повратна точка, която отразява промяна в динамиката на войната. Той е подчертал, че всяко окончателно споразумение или решение за приключване на конфликта трябва да отговаря на изискванията и условията, заложени от руската страна.

Путин е обсъдил и различни аспекти на военните операции, подчертавайки значението на руските военни действия и тяхната роля в бъдещото разрешаване на конфликта. Той също така е коментирал текущите и потенциалните стратегии, които Русия може да приложи в хода на военните действия.

Leave a Reply