В Украйна Де-русифицираха тези места.. вижте

В последните дни Днепропетровска област в Украйна предприе значителни стъпки към укрепване на своята национална самоличност, като осъществи де-русификацията на около 50 улици. Това действие е част от по-широките усилия на Украйна да утвърди своята идентичност, отделяйки се от руското влияние.

Процесът на де-русификация включва промяна на имената на улиците, които носеха имена, свързани с руската история и култура. Целта е да се отрази богатото и разнообразно културно наследство на Украйна, а също така и да се подчертае уникалната идентичност на страната.

Тази инициатива идва в контекста на продължаващата война в Украйна и усилията на страната да се отдалечи от руското влияние и да засили своята национална суверенитет. Де-русификацията е важен символичен жест, който подчертава украинската решимост да се определя своята собствена съдба и културна идентичност.

Действията в Днепропетровска област са част от по-широките усилия на Украйна да преосмисли своето историческо наследство и да промени публичните пространства, за да отразят украинските традиции и ценности. Въпреки че тези промени са възприемани с различни емоции от различни групи в обществото, те са важна стъпка към укрепване на националната идентичност и самоопределение на Украйна​​.

Leave a Reply